Bestyrelse

Uno Heldmann
Formand
have 23
Anita Galberg
Kasserer
have 40
Jesper Langhorn
Næstformand

have 14

Birgitte Holmark
Bestyrelsesmedlem

have 19

Jeannette Skovsende
Sekretær
have 35
Magnus Gedsted Rasmussen
Suppleant
have 40
Winnie Andersen
Suppleant

have 12