Bestyrelse

Uno Heldmann
Formand
have 23
Anita Galberg
Kasserer
have 40
Birgitte Holmark
Næstformand

have 19

Kirstine Bukhave
Bestyrelsesmedlem

have 45

Jeannette Skovsende
Sekretær
have 35
Magnus Gedsted Rasmussen
Suppleant
have 40
Margrethe Nørfelt
Suppleant

have 12