Åbning for vand

Så kom det gode vejr endeligt og derfor er der også blevet åbnet for vandet i hele haveforeningen. Der er blevet tjekket for utætheder, men skulle der mod forventning være udfordringer skal bestyrelsen kontaktes hurtigst muligt.

Åbningen af vand betyder også at de gamle toiletter nu er blevet åbnet.

 

 

Fældning af træ

Så blev det store grantræ på Ellebjerg Skole fældet. Grantræet har været til gene for flere haver, og bestyrelsen har længe arbejdet på at få træet fældet.

Ellebjerg Skole oplyser at de vil plante 2 kirsebær træer i stedet.

Lukning af vand

Der lukkes for vandet lørdag d. 12. november.

OPDATERING 22/11:

Kære haveejere

Så er der blevet blæst vand ud af hovedrørene. I bedes åben/lukke jeres kuglehaner ind til jeres haver på halv. Husk selv at lufte jeres rør ud inde i jeres huse og grunde samt evt. vandvarmer

Husk at lukke alle haner inden den 1. marts

I ønskes en god jul og godt nyt år

Bestyrelsen

OPDATERING 12/11:

På grund af den tidlige frost har det ikke været muligt at blæse rørene igennem lørdag d. 12. november. Det betyder at man ikke skal lade sine haner stå åbne endnu, da der stadig er vand i rørene.

Når frosten er væk vil vi igen prøve at blæse rørene igennem og i vil få oplyst når dette er sket.

Beklager forvirringen.

Nye adresser i H/F Frem

Kære medlemmer af H/F Frem

Haveforeningen er blevet pålagt at alle haver skal registreres med egen adresse, så udrykningskøretøjer har mulighed for at finde frem til den rigtige have. Københavns Kommune har derfor sendt et forslag til adresser, som foreningens medlemmer skal partshøres i. I bedes derfor læse Københavns Kommune forslag og hvis i har kommentarer til forslaget kan I sende en mail til Københavns Kommune på den mailadresse der er skrevet sidst i  partshøringen.
Vi vil gøre opmærksom på at vi ikke kan undgå at skulle registreres med egne adresser og at dette medfører at visse have vil blive registreret med et nyt have nummer som skal være synligt på havelågen. Kommunen betaler for de nye havenumre, som skal placeres synligt på havelågen. Vi kan vælge at beholde de gamle havenumre til brug internt i haveforeningen. Bestyrelsen støtter forslaget.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Partshøring: partshoering-vedr_-adresser-for-hf_docx

Bilag – Kort: kortbilag-hf-frem-2

Bilag – Baggrund: 2014-0044900-2-informationsskrivelse-om-adresser-i-haveforeninger

Rottebekæmpelse

Vi har fået nedenstående fra kommunens Teknik- & Miljøforvaltning:

Til Københavns kommunes haveforeninger og nyttehaver

I byens haveforeninger og nyttehaver har der været en masse aktivitet henover sommeren. Planter er plantet, blomster er sået, afgrøder høstet og frugttræer har givet frugt. Men nu bliver det efterår og der skal lukkes ned for vinteren. Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan i være med til at gøre en forskel. Nogle af jer har måske mange problemer med rotter, andre slet ikke. Men Københavns kommunes skadedyrsenhed har lavet et opslag med gode råd til hvordan i kan sørge for at rotterne, under alle omstændigheder får så lidt råderum som muligt i jeres forening, i løbet af vinteren.

Dette er det omtalte opslag – Gode råd ved lukning haveforeninger

Hvis man ser rotter, spor efter dem eller hvis man har mistanke om rotter, så kontakt bestyrelsen for hjælp.

Referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Vi er begyndt at lægge raferater af både generalforsamlinger og bestyrelsesmøder på hjemmesiden.

Vi er startet med de seneste og vil tilføje de ældre ved lejlighed.
Vi lægger naturligvis også kommende referater op løbende.

Referaterne kan findes under punktet “Referater” i menuen ovenfor.