Kategoriarkiv: Opslag

Åbning for vand

Kære kolonister

Der blev i weekenden åbnet for vandet.

For haverne på Gustav Bangs Gade er der ingen ændring, men for haverne på den anden side er det de nye vandrør der benyttes.

Det betyder forhåbentlig slut med utætheder og dårligt vandtryk og samtidig en forbedring af vandkvaliteten.

Der er sendt en mail ud til alle haveejere med yderligere information.

De gamle toiletter er nu også åbne.

Reparation af de gamle rør.
Den nye rørtilslutning.

Bytte-staude-dag

Vi har en ekstra arbejdsdag søndag D. 23. September og i år prøver vi med bytte-staude-dag. Hvis du har stauder du gerne vil have tyndet ud, graver du det af du gerne med af med. Kommer stauden i en potte og stiller den på fællespladsen med et lille skilt med sort og farve. Står der en potte med noget du kan bruge, er du velkommen til at tage den.
Vi håber, I har lyst til at være med til både arbejdsdag og plantebytteri.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Tiltag fra bestyrelsen vedrørende byggestop

Kære Kolonister

Som tidligere informeret, så har kredsen valgt at stoppe for alt godkendelse af nybyggeri. De haver, der ønsker at bygge nyt hus, står derfor i meget kedelig situation, som har stået på de seneste 3 år.
Vi i bestyrelsen synes ikke, at det er en holdbar situation for vores medlemmer og har derfor etableret et samarbejde med HF Vennelyst.
HF Vennelyst er Københavns ældste og nok mest kendte kolonihaveforening, beliggende på Amager med 235 små haver på mellem 50-130 m2 og på den måde ligner HF Frem.
Samarbejdet med HF Vennelyst går ud på, at skabe opmærksom på den uholdbare situation vi befinder os i og samtidig prøve at skubbe til forhandlingerne mellem kommunen og kredsen. Vi har valgt at skrive et åbent brev til politikerne og diverse medier i håb om, at lægge politisk pres og få embedsmændene til at arbejde hurtigere.
Vedhæftede brev vil blive sendt ud den 24.08.2018 og vi opfordre alle jer til at dele brevet på facebook og opfordre jeres facebook venner til at dele videre.

Bestyrelsen har samtidig erfaret, at kredsen desværre ikke informerer os tilstrækkeligt om de igangværende forhandlinger med kommunen. Vi søger derfor om aktindsigt hos Københavns Miljø og Teknik forvaltning og Københavns Ejendomme om regler vedr. byggesager ang. kolonihaver samt alt kommunikation med Kolonihaveforbundet.

Bestyrelsen vender tilbage så snart vi har ny information herom.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Åbent brev til politikerne