Åbning for vand

Kære kolonister

Der blev i weekenden åbnet for vandet.

For haverne på Gustav Bangs Gade er der ingen ændring, men for haverne på den anden side er det de nye vandrør der benyttes.

Det betyder forhåbentlig slut med utætheder og dårligt vandtryk og samtidig en forbedring af vandkvaliteten.

Der er sendt en mail ud til alle haveejere med yderligere information.

De gamle toiletter er nu også åbne.

Reparation af de gamle rør.
Den nye rørtilslutning.