Tiltag fra bestyrelsen vedrørende byggestop

Kære Kolonister

Som tidligere informeret, så har kredsen valgt at stoppe for alt godkendelse af nybyggeri. De haver, der ønsker at bygge nyt hus, står derfor i meget kedelig situation, som har stået på de seneste 3 år.
Vi i bestyrelsen synes ikke, at det er en holdbar situation for vores medlemmer og har derfor etableret et samarbejde med HF Vennelyst.
HF Vennelyst er Københavns ældste og nok mest kendte kolonihaveforening, beliggende på Amager med 235 små haver på mellem 50-130 m2 og på den måde ligner HF Frem.
Samarbejdet med HF Vennelyst går ud på, at skabe opmærksom på den uholdbare situation vi befinder os i og samtidig prøve at skubbe til forhandlingerne mellem kommunen og kredsen. Vi har valgt at skrive et åbent brev til politikerne og diverse medier i håb om, at lægge politisk pres og få embedsmændene til at arbejde hurtigere.
Vedhæftede brev vil blive sendt ud den 24.08.2018 og vi opfordre alle jer til at dele brevet på facebook og opfordre jeres facebook venner til at dele videre.

Bestyrelsen har samtidig erfaret, at kredsen desværre ikke informerer os tilstrækkeligt om de igangværende forhandlinger med kommunen. Vi søger derfor om aktindsigt hos Københavns Miljø og Teknik forvaltning og Københavns Ejendomme om regler vedr. byggesager ang. kolonihaver samt alt kommunikation med Kolonihaveforbundet.

Bestyrelsen vender tilbage så snart vi har ny information herom.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Åbent brev til politikerne