2020 Velkomst

Bestyrelsen har holdt årets første møde og der vil inden for nærmeste fremtid blive opdateret oplysninger på hjemmesiden og sendt informationsmail ud.