Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling er planlagt til 28. april 2020.

Der udsendes en officiel indkaldelse ud efter næste bestyrelsesmøde i starten af april.