Nye adresser i H/F Frem

Kære medlemmer af H/F Frem

Haveforeningen er blevet pålagt at alle haver skal registreres med egen adresse, så udrykningskøretøjer har mulighed for at finde frem til den rigtige have. Københavns Kommune har derfor sendt et forslag til adresser, som foreningens medlemmer skal partshøres i. I bedes derfor læse Københavns Kommune forslag og hvis i har kommentarer til forslaget kan I sende en mail til Københavns Kommune på den mailadresse der er skrevet sidst i  partshøringen.
Vi vil gøre opmærksom på at vi ikke kan undgå at skulle registreres med egne adresser og at dette medfører at visse have vil blive registreret med et nyt have nummer som skal være synligt på havelågen. Kommunen betaler for de nye havenumre, som skal placeres synligt på havelågen. Vi kan vælge at beholde de gamle havenumre til brug internt i haveforeningen. Bestyrelsen støtter forslaget.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Partshøring: partshoering-vedr_-adresser-for-hf_docx

Bilag – Kort: kortbilag-hf-frem-2

Bilag – Baggrund: 2014-0044900-2-informationsskrivelse-om-adresser-i-haveforeninger